GIÁO DỤC-Y TẾ
Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
19/08/2022 12:00:00

Ngày 17.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh Hải Dương sẽ tựu trường vào ngày 29.8, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22.8, trước khai giảng năm học mới 2 tuần. Ngày khai giảng được thống nhất trong toàn tỉnh, vào ngày 5.9.2022.

Học kỳ I của bậc học mầm non sẽ kết thúc trước ngày 6.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 19.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 26.5.2023;  Cấp tiểu học sẽ kết thúc trước ngày 10.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.

Học kỳ I của cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc trước ngày 7.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 20.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 27.5.2023.

Lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2023; hoàn thành tuyển sinh lớp 1 trước ngày 24.7.2023; lớp 6 và lớp 10 THPT trước ngày 31.7.2023.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 06:50:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0