CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thanh niên Phúc Thành hăng hái khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
04/11/2021 12:00:00

Ngày 04/11/2021 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phúc Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo Kế hoạch.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 07:11:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0