CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Phúc Thành tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng, Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023
02/07/2023 12:00:00

Chiều ngày 30/6/2023 BCH Đảng bộ xã Phúc Thành tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng, Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Về dự và chỉ đạo buổi Lễ Đ/c Nguyễn Hữu Hưng – TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Đ/c Nguyễn Thị Thu – HUV, Chủ tịch Hội LH phụ nữ huyện; Các đồng chí Phòng, Ban xây dựng Đảng huyện Kim Thành; BCH Đảng bộ xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã Phúc Thành.

 
Tại buổi Lễ trao huy hiệu Đảng đợt này Đảng bộ xã Phúc Thành có 06 đ/c được nhận Huy hiệu Đảng trong đó có 01 đ/c được nhận Huy hiệu 55 năm, 01 đ/c được nhận Huy hiệu 50 năm và 04 đ/c được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
 
 
Đ/c Nguyễn Hữu Hưng – TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện trao huy hiệu 55 năm, 50 năm cho các đ/c đảng viên.
 
 
Đ/c Trần Văn Huy – Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã trao Huy hiệu 40 năm cho các đ/c đảng viên
 
 
Đ/c Đỗ Văn Sơn - Đảng viên Chi bộ thôn Dưỡng Thái Bắc thay mặt các đ/c được nhận Huy hiệu phát biểu
 
 Tại Hội nghị sơ kết Đảng bộ đã được nghe các đ/c thay mặt BTV ĐU thông qua các Báo cáo:
Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong Báo cáo đã nêu bật được những nhiệm vụ đã đạt được những điểm còn tồn tại, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
1. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong cả hệ thống chính trị, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò người đứng đầu, triển khai và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương.
2. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp trên về các mặt, nhất là các dự án phát triển, xây dựng Nông thôn mới, phát huy và sử dụng lợi thế, tiềm năng để quy hoạch, xác định các công trình trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển.
3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
4. Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, lợi thế, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ, liên kết để thu hút đầu tư nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển.
5. Phát triển kinh tế phải gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Đ/c Mạc văn Thắng - Phó Bí thư TT ĐU thông qua Báo cáo tại Hội ngh
 
Một số chỉ tiêu cụ thể trọng tâm phấn đấu hoàn thành từ nay đến hết nhiệm kỳ:
1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt : 81 triệu đồng/người/năm.
2. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đến năm 2025: Nông nghiệp - Thủy sản: 15%, Công nghiêp - xây dựng: 55 %; Dịch vụ: 30 %.
3. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025: 160 triệu đồng/ha.
4. Đến năm 2025 đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hướng tới đô thị loại IV .
5. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm vượt so với kế hoạch huyện giao: 10%.
6. Giảm quy mô hộ nghèo giai đoạn 2020 - 2025: phấn đấu giảm 2/3 số hộ nghèo điều tra năm 2020 theo chuẩn mới.
7. Giữ vững 3/3 làng đạt làng văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt từ khoảng 85-95% trở lên, cơ quan UBND xã đạt cơ quan văn hóa .
8. Duy trì 3 nhà trường đạt chuẩn Quốc gia; Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường trung học cơ sở đến năm 2025 đạt chuẩn mức độ 2; đến cuối nhiệm kỳ chuyển trường Tiểu học ra vị trí đã quy hoạch.
9. Xã giữ vững danh hiệu xã chuẩn quốc gia về y tế .
10. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 96%; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025 đạt 47%
11. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn: 100%; duy trì 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Tỷ lệ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 98% trở lên .
12. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác tuyển quân và các tiêu chí về quân sự địa phương, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và công tác QP - QSĐP hằng năm.
13. Hàng năm, có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có có chi bộ yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên . Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đảng bình quân đạt 85% trở lên. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm kết nạp từ 3-5 đảng viên mới trở lên.
14. Hằng năm có trên 80% tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh, xuất sắc.
 
Đ/c Đỗ Quang Đạo - TVĐU, Phó Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị.
 
Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020– 2025. Trong Báo cáo đã nêu rõ những ưu khuyết điểm, những hạn chế và nguyên nhân. Trong đó có một số hạn chế như sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 01-KH/TW của Bộ chính trị về tiếp tục học tập Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả chưa cao; công tác phát triển đảng viên còn hạn chế, công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên chưa nhiều. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân chưa được nhanh chóng, kịp thời, nhạy bén; tuyên truyền chính sách pháp luật, giáo dục tư tưởng chưa có chiều sâu. Công tác kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện nghị quyết còn chậm; Công tác cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế, tỷ lệ giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ còn chậm. Công tác quân sự địa phương - an ninh trật tự, an toàn xã hội còn có những hạn chế nhất định, công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn, giải quyết xử lý vụ việc còn chậm; tình trạng tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, trộm cắp, có lúc diễn biến phức tạp. Công tác VSMT tuy đã hoạt động ổn định, xong ý thức cộng đồng về giữ gìn vệ sinh chung còn hạn chế.
 
 
Những nhiệm vụ trọng tâm của BCH Đảng bộ đến hết nhiệm kỳ:
1.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phúc những hạn chế, khuyết điểm; bám sát các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ động triển khai thực tế vào địa phương; chỉ đạo tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện quy vùng giống lúa chất lượng cao, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôm mới kiểu mẫu; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cáo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết dứt điểm đơn thư, tố cáo của công dân. Chỉ đạo làm tốt công tác quân sự địa phương-an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công.Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác, tận tuỵ với công việc, gắn bó với nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác đề ra; kịp thời chuyển tải thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân ; làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới ; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên ; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
3. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết TW 4 (khoá XII) ; kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnhxây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện « tự diễn biến » « tự chuyển hóa » nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cá nhân cấp ủy viên BCH Đảng bộ xã. Thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền.
4. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, nâng cao sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của tập thể Đảng ủy thảo luận, ban hành các chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, năng động, sáng tạo, có phẩm chất, đạo đức, có trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực chỉ đạo quản lý điều hành của UBND; phát huy vai trò giám sát của HĐND và vai trò giám sát phàn biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 
 
 Đ/c Nguyễn Hữu Hưng – TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại Hội ngh
 
 
Đ/c Trần Văn Huy – Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu tại Hội ngh
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1983
Trước & đúng hạn: 1981
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%

( Cập nhật lúc:09/12/2023 13:20:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 59,315