CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính: Lĩnh vực Đường bộ
14/11/2022 05:41:08

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

   

Lĩnh vực:

Lĩnh vực đường bộ

Cơ quan ban hành:

UBND Tỉnh Hải Dương

Cơ quan trực tiếp thực hiện:

UBND cấp Xã

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thời hạn giải quyết:

Ngay trong ngày làm việc

Lệ phí:

Chưa có quy định về mức phí và lệ phí

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Kết quả thực hiện:

Giấy phép

*Các bước:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời phần hè phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng quy định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để tổ chức đám cưới (theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương).
- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương).
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để tổ chức đám cưới.

* Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

*Yêu cầu:

Vị trí sử dụng tạm thời phải nằm trong danh mục các khu vực. tuyến đường có vị trí, địa điểm đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

 

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

   

Lĩnh vực:

Lĩnh vực đường bộ

Cơ quan ban hành:

UBND Tỉnh Hải Dương

Cơ quan trực tiếp thực hiện:

UBND cấp Xã

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thời hạn giải quyết:

Ngay trong ngày làm việc

Lệ phí:

Chưa có quy định về mức phí và lệ phí

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Kết quả thực hiện:

Giấy phép gia hạn

*Các bước:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn sử dụng tạm thời phần hè phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng quy định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Quy định này).
+ Giấy phép cũ (bản chính).
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân (không kèm bản vẽ) theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương.

* Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

*Yêu cầu: Không.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 212
Trước & đúng hạn: 212
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:30/03/2023 09:36:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 54,634