NÔNG THÔN MỚI
Xã Phúc Thành tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.
04/08/2022 12:00:00

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã Phúc Thành đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân. UBND xã Phúc Thành xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy; cảm ơn Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận các thôn đã phối hợp cùng với UBND xã triển khai tổ chức thực hiện để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp; cảm ơn toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân; tích cực tham gia bầu cử đạt kết quả cao, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

BCĐ bầu cử Trưởng thôn xã Phúc Thành kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử các thôn.

 
 

Ngày 24/7/2022 cử tri đại diện hộ gia đình xã Phúc Thành đi bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cuộc Bầu cử trưởng thôn tại xã Phúc Thành diễn ra từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 24/7/2022, cử tri đại diện hộ gia đình của 03 thôn đã tiến hành tham gia bỏ phiếu.
 
  
 
 
Kết quả bầu cử của từng thôn như sau:
I. THÔN DƯỠNG THÁI BẮC
1. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 443 hộ; Tổng số đại diện hộ cử tri đã đi bầu 433 hộ = 97,74 % tổng số cử tri đại diện hộ gia đình; số đại diện hộ cử tri không đi bầu 10 hộ = 2,26% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình.
Tổng số phiếu phát ra: 433 phiếu; Tổng số phiều thu về 433 phiếu = 100% số phiếu phát ra; Tổng số phiếu hợp lệ 426 phiếu = 98,38 % số phiếu thu vào; số phiếu không hợp lệ 07 phiếu = 1,62% số phiếu thu vào.
2. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên cụ thể như sau:
* Ông Trần Văn Bốn được 240 phiếu đạt 54,2 % tổng số cử tri;
* Ông Vũ Văn Sửa được 186 phiếu đạt 42 % tổng số cử tri.
II. THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG
1. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 631 hộ; Tổng số đại diện hộ cử tri đã đi bầu 570 hộ = 90,3 % tổng số cử tri đại diện hộ gia đình; số đại diện hộ cử tri không đi bầu 61 hộ = 9,7 % tổng số cử tri đại diện hộ gia đình.
Tổng số phiếu phát ra: 570 phiếu; Tổng số phiều thu về 570 phiếu = 100% số phiếu phát ra; Tổng số phiếu hợp lệ 509 phiếu = 89,3 % số phiếu thu vào; số phiếu không hợp lệ: 61 phiếu = 10,7% số phiếu thu vào .
2. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên cụ thể như sau:
* Ông Đỗ Văn Thông được 322 phiếu đạt 51,03 % tổng số cử tri;
* Bà Trần Thị Tịnh được 187 phiếu đạt 29,63 % tổng số cử tri.
III. THÔN DƯỠNG THÁI NAM
1. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình 411 hộ; Tổng số đại diện hộ cử tri đã đi bầu 404 hộ = 98,3 % tổng số cử tri đại diện hộ gia đình; số đại diện hộ cử tri không đi bầu 07 hộ = 1,7 % tổng số cử tri đại diện hộ gia đình.
Tổng số phiếu phát ra: 404 phiếu; Tổng số phiều thu về 401 phiếu = 99,26 % số phiếu phát ra; số phiếu hợp lệ 401phiếu = 100 % số phiếu thu vào; số phiếu không hợp lệ: Không.
2. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên cụ thể như sau:
* Bà Đỗ Thị Hảo được 367 phiếu đạt 89,3 % tổng số cử tri;
* Ông Nguyễn Hữu Quyết được 34 phiếu đạt 8,3 % tổng số cử tri.
 
Căn cứ vào biên bản xác định kết quả bầu cử ở 03 thôn, những người sau đây đã trúng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, cụ thể như sau:
1. Ông Trần Văn Bốn đã trúng cử Trưởng thôn Dưỡng Thái Bắc.
2. Ông Đỗ Văn Thông đã trúng cử Trưởng thôn Dưỡng Thái Trung.
3. Bà Đỗ Thị Hảo đã trúng cử Trưởng thôn Dưỡng Thái Nam.
 
 
 
Ngày 01/8/2022 UBND xã Phúc Thành tổ chức Hội nghị trao Quyết định Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 08:57:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0