CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp thứ II HĐND xã Phúc Thành khóa XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 29/12/2021
31/12/2021 03:52:41

   Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, Ông Mạc Văn Thắng - Chủ tịch HĐND xã đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc, hạn chế. Tập trung phân tích, thảo luận, tích cực tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, nhất là các báo cáo, tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.
 
 
   Ông Đỗ Quang Đạo - Phó chủ tịch UBND xã đã thông qua Báo cáo của UBND xã, từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp với nhiều đợt bùng phát, tác động tiêu cực đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Với quyết tâm cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân, xã nhà đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát được dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.
 
  
   Các ban ngành liên quan, các vị đại biểu và các ông bà đại biểu HĐND xã đã đánh giá, phân tích đóng góp ý kiến vào các báo cáo và nêu những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến TT HĐND - UBND xã,...
 
   
Thay mặt UBND xã Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 
 
Cũng tại kỳ họp đã khen thưởng một tập thể và năm cá nhân đại biểu HĐND xã có thành tích xuất sắc trong năm 2021. 
 
 
   Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp Kỳ họp thứ II HĐND xã, Khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 rút gọn trong 1/2 ngày đã thành công tốt đẹp.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 07:21:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0