VĂN HÓA-XÃ HỘI
Kế hoạch số 4283, ngày 13/10/2022, của UBND huyện Kim Thành, về Triển khai thực hiện “Quyết định số 96, ngày 19/01/2022, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030”, trên địa bàn huyện Kim Thành.
23/10/2022 06:14:06

Thực hiện Kế hoạch 2805, ngày 27/9/2022, của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện “Quyết định số 96, ngày 19/01/2022, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030”, trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quyết định số 96, ngày 19/01/2022, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030”, trên địa bàn huyện Kim Thành

/uploads/8.10 ke hoach thuc hien quyet dinh 96 ve dao duc gia dinh.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 07:50:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0