CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Phúc Thành tổ chức Hội nghị Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII.
24/12/2022 04:45:56

Ngày 22/12/2022 Tại Hội trường UBND xã Phúc Thành. Đảng ủy xã Phúc Thành tổ chức Hội nghị Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần văn Huy quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII tới các đồng chí cán bộ công chức, đảng viên, BCH các Hội đoàn thể xã Phúc Thành.

Hội nghị đã học tập quán triệt thông qua 03 nghị quyết và 01 kết luận, gồm:

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          4. Kết luận số 45-KL/TW về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  
 
Đ/c Mạc Văn Thắng - Phó Bí thư TT ĐU, làm công tác tổ chức tại Hội nghị
 
 
Đ/c Trần Văn Huy - Bí Thư ĐU, chủ trì, quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 07:37:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0