CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ PHÚC THÀNH: CƠ CẤU TỔ CHỨC, CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ PHÚC THÀNH
18/05/2022 12:00:00

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT DI ĐỘNG

Ảnh đại diện (nếu có)

1

Trần Văn Huy

Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã

0977555781

 

2

Mạc Văn Thắng

Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0986508056

 

3

Đỗ Quang Đạo

TVĐU - Phó Chủ tịch UBND xã

0913591883

 

4

Trần Thị Liên

ĐUV - Phó chủ tịch HĐND

0902006525

 

5

Đỗ mạnh Đàm

ĐUV - Chủ tịch UB MTTQ

0348924338

 

6

Đỗ Văn Hưng

ĐUV - Chủ tịch hội Nông dân

0936830558

 

7

Trần Thị Luyện

ĐUV - Chủ tịch hội LHPN

0937855180

 

8

Mạc Văn Trịnh

ĐUV - Bí thư Đoàn TNCSHCM

0983132083

 

9

Vũ Văn Dương

ĐUV - Chỉ huy trưởng Quân sự

0384170326

 

10

Nguyễn Đình Toàn

ĐUV - Trưởng Công an

0966313838

 

11

Trần Văn Hùng

ĐUV - Công chức Văn hóa xã hội (TT-TT-TT)

0944393258

 

12

Lê Văn Hưng

Công chức Tài chính – Kế toán

0985315528

 

13

Phan Thị Hoa

Công chức Văn phòng thống kê (VP UBND xã)

0986285190

 

14

Trần Thị Hoa

Công chức văn phòng thống kê (VP ĐU xã)

0963092356

 

15

Trần Văn Hồi

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0976757232

 

16

Vũ Thị Hoa

Công chức Văn hóa xã hội (LĐ-TB-XH)

0972380445

 

17

Dương Thành Nam

Công chức Địa chính - XD - MT - GTTL

0904260519

 

18

Nho Văn Cường

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

0986145400

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. (Điều 31, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015).

Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 07:26:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0