NÔNG THÔN MỚI
Xã Phúc Thành tổ chức thăm đồng định sản vụ mùa năm 2023
27/10/2023 05:14:55

Về dự có các đồng chí chi cục thống kê huyện Kim Thành; BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, cán bộ khuyến nông, các đ/c Bí thư Chi bộ, Trưởng, phó thôn.

Vụ mùa năm 2023 xã Phúc Thành có diện tích 132,5ha gieo cấy các giống nếp soắn và nếp hoa vàng. Theo đánh giá lúa vụ mùa năm 2023: lúa nếp hoa vàng dự kiến đạt 190kg/sào, nếp soắn dự kiến đạt 220kg/sào, năng suất đạt 60,25 t/ha; năng suất cả năm đạt khoảng 126,52 tạ/ha.
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1983
Trước & đúng hạn: 1981
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%

( Cập nhật lúc:09/12/2023 12:35:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0