THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
08/11/2022 03:44:47

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương về việc triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Cư trú năm 2020, trong đó có quy định về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Theo đó, đảm bảo quyền lợi, giảm phiền hà và tạo điều kiện cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khi quy định về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2007/QĐUBND ngày 07/7/2021 về triển khai thi hành Luật Cư trú 2020 và Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/62021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 2742/CAT-PC06 gửi các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đề nghị về việc Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020, trong đó áp dụng 07 phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú xong trước ngày 15/11/2022 và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2022 (qua Công an tỉnh) để tập hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an. Đồng thời, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Cư trú xong trước 15/12/2022.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11, điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ3 (bổ sung điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ)

Nguồn: BBT

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 06:53:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0