CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Chiều ngày 26/5/2022 Hội Phụ nữ xã Phúc Thành tổ chức Hội nghị “Ra mắt mô hình và truyền thông kiến thức về phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ.
26/05/2022 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BTV ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban thường vụ Hội LHPN huyện Kim Thành, về việc triển khai Mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”, Ban chấp hành Hội LHPN xã Phúc Thành xây dựng và triển khai thực hiện ra mắt Mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”.

Với mục đích thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội LHPN huyện và kế hoạch thực hiện của Hội LHPN xã, về tuyên truyền phụ nữ tham gia, gìn giữ vệ sinh môi trường nông thôn, nhằm nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thay đổi hành vi, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của các tầng lớp phụ nữ trong xã.

Cùng phương châm đổi mới, đa dạng hoá các loại hình truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao và định lượng hoá hiệu quả công tác tuyên truyền của Hội LHPN xã, đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng kết quả và tính bền vững, hiệu quả trong việc tham gia bảo vệ môi trường.
 

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, phụ trách phong trào Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện, các đồng chí trong ban chấp hành huyện hội, các đồng chí chuyên viên phòng tài nguyên môi trường huyện. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, trưởng các ban ngành đoàn thể địa phương, Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn, các đồng chí trong BCH Hội LHPN xã, các đồng chí là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó cùng 30 hộ gia đình hội viên là thành viên tham gia mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”. 

 
 

 Tại Hội nghị đã thông qua các quyết định thành lập, kế hoạch thực hiện, quy chế hoạt động của mô hình. ra mắt mô hình với 30 hội viên tham gia, các hội viên đã ký cam kết thực hiện và duy trì mô hình dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã.

 
Thay mặt Hội LHPN huyện đ/c Nguyễn Thị Thu đã phát biểu ý kiến động viên chỉ đạo
 
 
Đồng chí Trần Văn Huy Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã phát biểu

Thay mặt cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ cùng các ban ngành đoàn thể xã đồng chí Trần Văn Huy Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã đã phát biểu động viên Hội nghị, thông tin đến hội nghị tình hình môi trường và bảo vệ môi trường của địa phương trong thời gian qua. Những thuận lợi, khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt. Đồng chí đánh giá mô hình " Phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình" được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về công tác BVMT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở từng thôn KDC phát triển bền vững.

Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thiết khi xây dựng mô hình điểm " Phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình".

1. Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của xã xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn của cấp trên. Kiểm tra, sơ kết, nghiệm thu mô hình để nhân rộng ra các tổ Nhân dân tự quản còn lại nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe, làm đẹp mỹ quan của xã Phúc Thành. Ðẩy mạnh công tác truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, cũng như cấp phát các loại tài liệu, như tờ rơi, tờ gấp, sổ tay BVMT; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho người dân kiến thức và các biện pháp BVMT tại thôn, khu dân cư.

2. Hội Phụ Nữ xã cùng với các tổ chức xã hội trong xã, thường xuyên đến từng hộ gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư tuyên truyền, vận động thực hiện việc thu gom rác sinh hoạt, xử lý, phân loại chất thải trong sinh hoạt, trong chăn nuôi và khắc phục các tập tục, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng không có lợi cho môi trường, tuyên truyền với phương châm "Mưa dầm thấm lâu", lấy nhân dân làm chủ thể trong công tác BVMT, mỗi gia đình phải chủ động thực hiện, cũng như nhắc nhở mọi người chung quanh cùng thực hiện. Bên cạnh đó, hội chỉ đạo các chi hội phụ nữ thôn thường xuyên phát động ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh, xử lý rác thải, chất thải ở những nơi bị ô nhiễm nhằm tạo cảnh quan môi trường ngày càng "xanh - sạch - đẹp".

3. Với trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, UBND xã sẽ tiếp tục đồng hành để chương trình ký kết bảo vệ môi trường… đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phối hợp và phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chủ động tham gia ngay từ đầu đối với các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng NTM nâng cao và phấn đấu xã NTM Kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 28, nhiệm kỳ 2020, 2025 đã đề ra. Nhằm tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh hơn, hình thành nên những vùng quê thực sự “đáng sống”.

 

Thay mặt Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ xã đồng chí Trần Thị Luyện – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Thành phát biểu cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hội LHPN huyện Kim Thành, của Đảng ủy chính quyền địa phương để phong trào phụ nữ xã nhà ngày càng phát triển. Để mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình sẽ đi vào hoạt động có chất lượng bền vững và hiệu quả cao trong thời gian tới.

Tin bài: Đài truyền thanh. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 08:08:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0