TỔNG QUAN
TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ PHÚC THÀNH GIAI ĐOẠN 1930 - 2005
29/09/2021 12:00:00

Phúc Thành là địa phương có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân Phúc Thành đã anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất để giữ gìn và xây dựng quê hương. Nhưng dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến cuộc sống nhân dân nơi đây vẫn tối tăm, cực khổ. Phải đến khi có ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường, chỉ lối; chi bộ Đảng của xã được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 1947 đã lãnh đạo nhân dân vùng lên làm Cách mạng cuộc sống của người dân nơi đây mới được giải phóng.

          Để cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ Phúc Thành hiểu biết về lịch sử địa phương nhằm phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập chi bộ Đảng ( 19/9/1947 - 19/9/2007) Ban chấp hành Đảng bộ trân trọng ra mắt cuốn " Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thành giai đoạn 1930 - 2005 ".

          Cuốn lịch sử là công trình nghiên cứu công phu của tập thể cán bộ, Đảng viên trong xã, trước hết là các đồng chí trong Ban sưu tầm tư liệu lịch sử. Cuốn sách không chỉ ghi lại một chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống Cách mạng quê hương, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã, nhất là thế hệ trẻ.

          Thực hiện kế hoạch số: 05/KH - HU ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Huyện ủy Kim Thành về việc đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học về Lịch sử cán bộ và nhân dân địa phương,

          Ban chỉ đạo và tổ biên soạn " Đề cương Bài giảng lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thành" đã hoàn thành nội dung bài giảng. BCH Đảng bộ xã Phúc Thành quyết định đưa nội dung trên vào chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phúc Thành, giúp các em học tập, tìm hiểu về mảnh đất, con người, truyền thống đấu tranh Cách mạng và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của quê hương.

          Nội dung của bài giảng còn mang tính khái quát, thời gian của các tiết học còn ít. Để hiểu biết thêm nhiều về truyền thống quê hương Phúc Thành các em cần tiếp tục tìm hiểu thêm trong cuốn " Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thành giai đoạn 1930 - 2005".

          Chúc các em chăm ngoan, học giỏi để mai sau sẽ là những chủ nhân của quê hương, đất nước viết tiếp và tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thành./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 207
Trước & đúng hạn: 207
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:26/02/2024 21:30:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 60,082