THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của UBND xã Phúc Thành
09/02/2023 08:24:02

Ngày thứ 4 hàng tuần UBND xã Phúc Thành (đ/c CHủ tịch UBND xã, đ/c Phó chủ tịch UBND xã hoặc các đ/c cán bộ công chức được phân công) sẽ trực tiếp tiếp công dân tại phòng tiếp công dân để giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...

            I. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN:

1. Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ.

3. Công dân đến được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan tổ chức tham gia tiếp công dân.

5. Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung (từ 02 người trở lên) thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cán bộ tiếp công dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Giữ gìn vệ sinh, trật tự chung. Không uống rượu, bia khi đến Ủy ban nhân dân xã.

 

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN:

1. Người tiếp công dân phải chấp hành những quy định của UBND xã trong thời gian làm việc, trang phục lịch sự, đeo thẻ cán bộ, công chức.

2. Được quyền yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền), yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân của người tố cáo.

6. Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc chuyển đơn lên cấp có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân biết.

III. THỜI GIAN TRỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Vào ngày thứ 4 hàng tuần (trường hợp trùng với ngày lễ, tết sẽ trực vào ngày làm việc kế tiếp trong tuần).


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1210
Trước & đúng hạn: 1208
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%

( Cập nhật lúc:03/10/2023 06:54:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0