THÔNG BÁO
Thông báo Về việc tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND xã Phúc Thành Khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/07/2023 12:00:00

Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phúc Thành thông báo về Tổ chức kỳ họp thứ 06 HĐND xã Phúc Thành khóa XXII (Nhiệm kỳ 2021- 2026) với những nội dung sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM :
Kỳ họp được tiến hành 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Phúc Thành.
II. NỘI DUNG KỲ HỌP:
1. Kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình của UBND xã:
1.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2023.
1.2.Tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; ph­­­ương h­­­ướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
1.3. Báo cáo Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.
1.4. Báo cáo công tác ANTT 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
1.5. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 06 HĐND xã.
1.6. Tờ trình của UBND xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022 .
2. Kỳ họp nghe thông báo của Ủy ban MTTQ xã:
Thông báo về kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban MTTQ xã.
3. Kỳ họp nghe các báo cáo của Thường trực HĐND và các ban HĐND xã:
3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
3.2. Tờ trình của thường trực HĐND xã về chương trình giám sát năm 2024.
3.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 06 HĐND xã .
3.4. Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2023.
3.5. Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND xã về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.
3.6. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã.
4. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.
5. Thông qua các Nghị quyết.
5.1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2023.
5.2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 .
5.3. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024.
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phúc Thành thông báo thời gian, nội dung chương trình Tổ chức kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân xã Phúc Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để cử tri và nhân dân trong xã được biết theo dõi hoạt động của kỳ họp.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1983
Trước & đúng hạn: 1981
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%

( Cập nhật lúc:09/12/2023 12:25:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚC THÀNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203720112

Email: ubndxaphucthanh@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0